Thỏa thuận và Điều khoản

Những Quy định, Thỏa thuận, Điều khoản khi bạn đăng ký và tham gia Chương trình

Cập nhật & có hiệu lực từ ngày 18/01/2021

Bằng cách đăng ký trở thành thành viên trong Chương trình Tiếp thị liên kết của Viettel IDC ("Chương trình"), bạn chắc chắn đã đọc, hiểu và đồng ý các điều khoản và điều kiện sau ("Điều khoản"). Các Điều khoản này là thỏa thuận pháp lý ("Thỏa thuận") giữa Công ty TNHH Viettel - CHT có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại Khu TT, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Km29, Đại lộ Thăng Long, Xã Thạch Hòa, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, mã số thuế 0500589150 ("Viettel IDC", "chúng tôi") và Bạn.

Theo Thỏa thuận này, Bạn được cấp quyền không độc quyền, Viettel IDC có thể thu hồi quyền của Bạn bất cứ lúc nào nếu chúng tôi xét thấy Bạn vi phạm các điều khoản hoặc ảnh hưởng xấu đến việc kinh doanh của chúng tôi.

Điều 1. Một số định nghĩa

1.1. "Bạn", "Publisher": được hiểu là đối tác tiếp thị liên kết của Viettel IDC, một cá nhân hay tổ chức muốn nhận phí xúc tiến thương mại/giới thiệu dịch vụ của Viettel IDC thông qua Chương trình tiếp thị liên kết bằng cách đăng các ấn phẩm, nội dung tiếp thị, bao gồm nhưng không giới hạn: hình ảnh, video, đường dẫn liên kết quảng cáo, thư điện tử, … có chứa thông tin giới thiệu Viettel IDC, sản phẩm, dịch vụ của Viettel, các thông tin có lợi cho Viettel IDC lên Internet nhằm thu hút, kết nối khách hàng truy cập vào website của Viettel IDC. Bạn phải đảm bảo đủ điều kiện là thương nhân theo quy định của luật thương mại hiện hành, trừ khi pháp luật có quy định khác. Bạn tự chịu trách nhiệm về tư cách pháp lý của mình nhằm đảm bảo đủ điều kiện cung cấp dịch vụ, chúng tôi không có nghĩa vụ xác minh và được loại trừ mọi trách nhiệm pháp lý liên quan đến tư cách của bạn.

1.2. "Trang mạng", "Internet": được hiểu là một trang mạng Internet, mạng xã hội (website), hoặc ứng dụng (app) do bạn vận hành, quản lý hoặc bạn có quyền truy cập, sử dụng theo quy định của pháp luật và quy định của trang mạng đó.

1.3. "Trang portal", "Trang bán hàng": được hiểu là trang website của Viettel IDC và quản lý nhằm giới thiệu, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng của Viettel IDC, sau đây có thể gọi là "website Viettel IDC". Có địa chỉ tại: https://viettelidc.com.vn

1.4. "Hệ thống Affiliate", "Hệ thống tiếp thị liên kết", "Trang quản lý", "Hệ thống": là trang mạng chuyên dụng và phần hệ thống do Viettel IDC vận hành, quản lý để cung cấp nền tảng tiếp thị các dịch vụ, sản phẩm của Viettel IDC cho bạn sử dụng. Qua đó, bạn có thể lựa chọn quảng cáo mà bạn muốn thiết lập Liên kết quảng cáo hay xác nhận các điều khoản và điều kiện về Chương trình, phí Hoa hồng, ...v.v. sau đây có thể gọi là "Hệ thống". Có địa chỉ tại: https://affiliate.viettelidc.com.vn

1.5. "Liên kết quảng cáo", "Liên kết tiếp thị", "Link affiliate": được hiểu là các tài liệu như hình ảnh, hình vẽ, chữ, các tập tin, đường link URLs và HTML hoặc mã Javascript có chứa đường dẫn tiếp thị liên kết đến trang bán hàng, có chứa thông tin định danh của bạn, thông tin định danh này là duy nhất cho từng Publisher, được tạo qua hệ thống affiliate của Viettel IDC để làm căn cứ ghi nhận các kết quả, hoạt động/giao dịch phát sinh của bạn khi giới thiệu dịch vụ, sản phẩm của Viettel IDC trên Internet. Thông tin định danh này được lưu trên máy tính của khách truy cập vào trang web của Viettel IDC thông qua liên kết tiếp thị, dưới dạng cookie.

1.6. "Cookie" (hay còn gọi là http cookie, web cookie, Internet cookie, trình duyệt cookie) là những tập tin website Viettel IDC gửi đến máy truy cập Internet (máy vi tính, điện thoại) khách hàng và được lưu lại thông qua trình duyệt khi khách hàng truy cập trang website Viettel IDC đó. Cookie được dùng để ghi nhớ thông tin trạng thái (ví dụ, hành động tạo tài khoản, kích hoạt tài khoản, tạo đơn hàng, thanh toán đơn hàng, gửi thông tin yêu cầu tư vấn, hỗ trợ, …), ghi nhớ hoạt động khách hàng thực hiện trong quá trình truy cập và duyệt website Viettel IDC (ví dụ, những nút bấm hay đường liên kết khách hàng tương tác). Cookie cũng được dùng để lưu lại các thông tin khác mà khách hàng nhập hay điền vào trang website Viettel IDC như tên, địa chỉ, mật khẩu, v.v... Cookie có thời gian lưu trong khoảng thời gian do Viettel IDC quy định, có thời gian là 60 ngày. Thời gian lưu cookie do Viettel IDC quy định tại từng thời điểm, chính sách.

1.7. "Khách thăm", "Khách truy cập", "Khách hàng": được hiểu là các cá nhân, cá nhân được tổ chức ủy quyền truy cập Trang mạng và được chuyển tiếp tới Trang bán hàng bằng đường dẫn khi nhấp chuột vào liên kết quảng cáo do bạn đăng trên Internet hoặc do bạn giới thiệu, chỉ định trực tiếp cho Viettel IDC, sau đây còn có thể gọi là "người mua".

1.8. "Tài khoản": là tên đăng nhập và mật khẩu của bạn trên hệ thống, do bạn tự khởi tạo từ hệ thống hoặc do Viettel IDC khởi tạo theo yêu cầu của bạn để quản lý nội dung, kết quả thực hiện công việc của bạn. Do bạn chịu trách nhiệm quản lý, được bạn sử dụng khi giao dịch, thực hiện công việc theo Thỏa thuận với Viettel IDC.

1.9. "Giá bán": là giá của các sản phẩm, dịch vụ do Viettel IDC cung cấp và được đăng tải trên trang bán hàng để bán, công bố cho khách hàng, hoặc theo chính sách bán hàng của Viettel IDC, sau khi trừ chiết khấu, khuyến mãi, tài khoản khuyến mãi, ưu đãi về giá theo các chính sách, chương trình ưu đãi của Viettel IDC.

1.10. "Sản phẩm", "Dịch vụ": là tất cả các sản phẩm, dịch vụ do Viettel IDC cung cấp như: máy chủ ảo, chỗ đặt máy chủ, sao lưu dữ liệu, … mà Viettel IDC được phép kinh doanh theo quy định của pháp luật.

1.11. "Tài khoản thành công" là một giao dịch giữa Viettel IDC và khách hàng, tài khoản của khách hàng được đăng ký và kích hoạt thành công trên website bán hàng của Viettel IDC và khách hàng:

a) không phải là một thông tin được tạo ra từ phương tiện điện tử, ví dụ như robot, phần mềm máy tính hoặc các phương pháp tự động, giả lập hoặc không trung thực nhằm làm cho tài khoản đó được xem hoặc thể hiện như là một cá nhân có thực;

b) cung cấp đầy đủ tất các các thông tin cần thiết do Viettel IDC quy định;

c) không bị Viettel IDC sau đó đánh giá là người dùng giao dịch với dụng ý không trung thực, không thỏa các điều kiện của Chương Trình, hoặc tài khoản người dùng thuộc về hoặc có liên quan đến tài khoản người dùng khác đã hiện hữu trên các hệ thống của Viettel IDC.

1.12. "Đơn hàng hoàn tất", "Đơn hàng thành công ": là một giao dịch giữa Viettel IDC và khách hàng khi tạo đơn hàng, hợp đồng đặt mua dịch vụ của Viettel IDC và khách hàng đã thanh toán cước phí, giá trị đơn hàng, hợp đồng đầy đủ, được hệ thống ghi nhận thành công; sau đây có thể gọi là "Đơn hàng".

1.13. "Phí dịch vụ": là khoản tiền do Viettel IDC trả cho bạn khi bạn giới thiệu được khách hàng, khách hàng mua các sản phẩm/dịch vụ của Viettel IDC và các khoản khuyến khích/hỗ trợ khác (nếu có) do Bên A quy định theo từng thời điểm. Sau đây có thể được gọi là "Hoa hồng".

1.14 . "Số Dư Affiliate": có nghĩa là Phí Hoa Hồng đã được đối soát, cộng dồn và Viettel IDC có thể thanh toán cho bạn. Có thể còn được gọi là: "Tổng Hoa hồng" trên Hệ thống.

1.15. "Ngày": là ngày làm việc, từ thứ 2 đến thứ 6, không bao gồm ngày lễ, tết, ngày nghỉ theo quy định tại Việt Nam.

1.16. "Nội dung cấm" có nghĩa là bất kỳ nội dung hoặc đăng tải nào:

a) Quảng bá hoặc liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp (các chất cấm, phising, khủng bố, hành động phạm tội, các trò chơi thách đố hoặc thi đấu, các hình thức lừa đảo, đa cấp, hoặc các hình thức gửi thư dây chuyền, spam vi phạm pháp luật).

b) Quảng bá hoặc có liên quan đến thuốc lá, đánh bạc, hoặc vũ ký.

c) Có chứa nội dung khiêu dâm hoặc không phù hợp thuần phong mỹ tục.

d) Liên quan đến các hình ảnh không phù hợp hoặc có tính bạo lực.

e) Mang tính chất xúc phạm.

f) Mang tính chất phân biệt đối xử hoặc truyền tải nội dung mang tính hận thù/chia rẽ, dù là nhắm đến một hoặc một nhóm người, và không phân biệt các nội dung đó có dựa trên chủng tộc, giới tính, nguồn gốc, quốc tịch, tôn giáo, khuynh hướng tình dục, hoặc ngôn ngữ được người hoặc các nhóm người đó sử dụng.

g) Quảng bá hoặc chứa virus, phần mềm độc hại, tập tin bị hỏng, malware, các bản phần mềm bất hợp pháp, hoặc các tài liệu khác có thể hủy hoại hoặc làm vô hiệu phần mềm, phần cứng, hoặc các biện pháp bảo mật.

h) Trang mạng chứa đựng nội dung vi phạm Bản quyền tác giả, Bản quyền thương mại, nội dung từ các tên miền được biết đến rộng rãi hay các quyền sở hữu tài sản trí tuệ.

Điều 2. Các yêu cầu khi tham gia chương trình

2.1 . Để đăng ký Chương trình, Bạn sẽ cung cấp thông tin theo yêu cầu của Viettel IDC và đảm bảo các thông tin đó là đúng, chính xác, và đầy đủ. Bất kỳ trường hợp cung cấp thông tin sai lệch hoặc không chính xác nào cho Viettel IDC sẽ là cơ sở để Viettel IDC đơn phương chấm dứt Hợp Đồng hoặc quan hệ hợp tác với bạn. Viettel IDC có toàn quyền quyết định chấp nhận hoặc từ chối đăng ký của bạn, và việc chấp nhận hoặc từ chối đăng ký này có thể không cần có lý do. Cung cấp thông tin sai sẽ dẫn đến việc bị chấm dứt ngay lập tức khỏi Chương trình và bị tước bỏ tất cả các khoản Hoa hồng chưa thanh toán.

2.2. Bạn sử dụng tài khoản gồm: email, mật khẩu, … để đăng nhập vào hệ thống. Bạn chịu trách nhiệm về mọi hoạt động được thực hiện bằng tài khoản của mình trên Hệ thống.

2.3. Nếu bạn được chấp thuận tham gia vào Chương Trình, trong thời hạn có hiệu lực của Thỏa Thuận này, Viettel IDC cấp cho bạn quyền thể hiện Liên kết quảng cáo trên Intertnet (bằng chi phí của của chính bạn trong trường hợp việc thể hiện Liên kết đó trên Internet phát sinh chi phí), và quyền này được cấp trên nguyên tắc không độc quyền, không được chuyển giao, có thể bị hủy bỏ bởi Viettel IDC, và chỉ dành cho mục đích phục vụ việc tham gia vào Chương Trình này của Viettel IDC.

2.4. Bạn sẽ không đủ điều kiện tham gia, và Viettel IDC có thể hủy việc tham gia Chương Trình của bạn nếu các nội dung, ấn phẩm tiếp thị bạn đưa lên Internet có chứa bất kỳ Nội Dung Cấm hoặc nội dung khác mà Viettel IDC cho là không phù hợp.

2.5. Bạn tự chủ động thời gian, địa điểm để đảm bảo chất lượng công việc thực hiện. Viettel IDC sẽ không cung cấp địa điểm để bạn làm việc. Ngoài khoản phí hoa hồng được quy định tại Điều 3, Viettel IDC không trả công, tiền lương nào khác. Ngoài các quy định theo thỏa thuận, Viettel IDC không quản lý, điều hành, giám sát bạn trong quá trình thực hiện thỏa thuận này.

2.6. Trong trường hợp bạn chưa có tài khoản trên website bán hàng của Viettel IDC, Hệ thống sẽ đồng thời cung cấp tài khoản trên website bán hàng khi bạn đăng ký tài khoản trên Hệ thống Tiếp thị liên kết với thông tin đăng nhập (tài khoản, mật khẩu) tương tự, sau đó bạn có thể thiết lập mật khẩu mới cho tài khoản trên website bán hàng của Viettel IDC ( https://viettelidc.com.vn). Việc này đồng nghĩa với việc bạn chấp thuận các điều khoản sử dụng trên website bán hàng. Xem thêm thông tin điều khoản website bán hàng tại ĐÂY

Điều 3. Phí hoa hồng và điều khoản đối soát, thanh toán

3.1. Các loại phí dịch vụ mà Viettel IDC sẽ tổng hợp, đối soát, xét duyệt trong một chu kỳ tính phí ("Phí Hoa Hồng", "Hoa hồng") sẽ được tính theo mức được thể hiện ở website của Chương Trình theo từng thời điểm. Phí dịch vụ có thể bao gồm:

a) Hoa hồng giới thiệu được khách hàng mua sản phẩm/dịch vụ khi đơn hàng hoàn tất;

b) Hoa hồng phát triển khách hàng đăng ký, kích hoạt tài khoản thành công trên trang bán hàng;

c) Hoa hồng giới thiệu sản phẩm/dịch vụ thông qua Internet;

d) Khuyến khích bán hàng.

Chính sách sẽ được cập nhật tại ĐÂY . Bạn có trách nhiệm chủ động theo dõi chính sách. Viettel IDC có trách nhiệm cố gắng đưa các thông báo đến bạn qua email; hoặc điện thoại; hoặc tin nhắn; …

3.2. Bạn sẽ nhận được Hoa hồng khi đảm bảo các yêu cầu sau: khách hàng được giới thiệu thông qua Liên kết tiếp thị của Bạn; khách hàng đó có giao dịch thành công với Viettel IDC; trình duyệt/phần mềm truy cập internet của khách hàng cho phép Viettel IDC lưu cookie; liên kết tiếp thị của bạn được khách hàng truy cập là liên kết gần nhất so với các liên kết tiếp thị của publisher khác; giao dịch không bị khách hàng yêu cầu hủy hoặc khiếu nại dẫn đến hủy; các yếu tố khác dẫn đến việc giao dịch giữa Viettel IDC và khách hàng hủy, ngừng giao dịch. Bạn sẽ không nhận được Hoa hồng khi việc Bạn thực hiện giao dịch do chính Liên kết tiếp thị của bạn.

3.3. Phí Hoa hồng được tính bằng tiền Việt Nam đồng (VNĐ/VND).

3.4. Viettel IDC quy định chu kỳ tính phí hoa hồng: từ ngày 24/N-1 đến 23/N ("Chu Kỳ"). Trong đó, N được xem là tháng tính Hoa hồng phát sinh.

3.5. Đối soát: Trước ngày 10/N+1, Viettel IDC sẽ hiển thị thông tin về phí hoa hồng của bạn ở Chu kỳ phát sinh Hoa hồng, bạn nhận được thông tin đối soát trên website của Chương Trình khi bạn đăng nhập vào Hệ thống. Bạn chủ động theo dõi số liệu, thông tin đối soát phí hoa hồng của Chu Kỳ bằng cách đăng nhập vào website của Chương Trình. Đến ngày 15/N+1, nếu Viettel IDC không nhận phản hồi bạn thì dữ liệu đối soát mặc định được xem là bạn đã chấp nhận.

3.6. Chi Trả Tối Thiểu

a) Phí Hoa Hồng được Viettel IDC xét duyệt thanh toán cho bạn sẽ được cộng vào Số Dư Affiliate của bạn theo định kỳ hàng tháng.

b) Viettel IDC sẽ chi trả Số Dư Affiliate cho bạn theo yêu cầu của Bạn, với điều kiện là Số Dư Affiliate vào ngày Bạn lập/tạo yêu cầu thanh toán đạt mức chi trả tối thiểu 200.000 VNĐ ("Chi Trả Tối Thiểu").

c) Nếu Số Dư Affiliate của bạn dưới mức Chi Trả Tối Thiểu trong một chu kỳ đối soát nhất định, Viettel IDC bảo lưu khoản tiền có liên quan cho đến kỳ thanh toán mà Số Dư Affiliate của bạn đạt mức Chi Trả Tối Thiểu.

3.7. Bạn có quyền lựa chọn phương thức thanh toán Phí Hoa Hồng bằng tiền chuyển khoản; hoặc chuyển vào số dư tài khoản khuyến mại mà bạn có trên trang website bán hàng của Viettel IDC (Số dư khuyến mãi này dùng để thanh toán đơn hàng các dịch vụ được Viettel IDC cung cấp, thanh toán tự động trên trang bán hàng của Viettel IDC). Khi đã chuyển Số dư Affiliate vào Số dư tài khoản khuyến mại trên website bán hàng của Viettel IDC, bạn không được phép hoàn lại trong bất cứ trường hợp nào.

3.8. Thanh Toán: Viettel IDC sẽ kiểm tra và duyệt Phí Hoa Hồng phải thanh toán, Viettel IDC sẽ chi trả Phí Hoa hồng cho bạn trong vòng 30 ngày kể từ ngày bạn lập yêu cầu trên hệ thống và khoản thanh toán được duyệt trên hệ thống. Số Phí Hoa Hồng được Viettel IDC duyệt là khoản phí có hiệu lực áp dụng.

3.9. Thuế: Viettel IDC và Bạn chịu trách nhiệm chi trả tất cả các khoản thuế của mỗi Bên liên quan đến Thỏa Thuận này. Theo quy định của Pháp luật, Viettel IDC sẽ tạm thu thuế Thu nhập cá nhân nếu khoản Thanh Toán từ 2.000.000 VNĐ trở lên, mức tạm thu là 10% được tính trên khoản Phí Hoa Hồng cần Thanh Toán, Viettel IDC sẽ khấu trừ khoản tiền thuế phải thanh toán và cung cấp cho bạn hóa đơn hoặc chứng từ/tài liệu chứng minh việc khấu trừ/nộp thuế vào tháng 3 năm liền sau của năm Bạn phát sinh thu nhập tại Viettel IDC.

3.10. Khoản Phí hoa hồng bạn thực nhận là khoản Phí hoa hồng sau khi trừ các khoản thuế phí, lệ phí khác (nếu có).

3.11. Khoản Bồi Hoàn: Viettel IDC sẽ không chi trả Phí Hoa Hồng và bạn sẽ thực hiện việc bồi hoàn cho Viettel IDC đối với các giao dịch đã được thanh toán. Các giao dịch này bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

a) các giao dịch không thỏa điều kiện để được xem là giao dịch tài khoản thành công, đơn hàng thành công.

b) giao dịch gian lận được phát hiện thủ công hoặc thông qua hệ thống của Viettel IDC;

c) giao dịch bị hủy bỏ, không hoàn tất, bị hoàn tiền theo chính sách cung cấp dịch vụ của Viettel IDC với khách hàng;

d) giao dịch được thực hiện thông qua Liên kết tiếp thị được đặt trên trang mạng, Internet có chứa bất kỳ Nội Dung Cấm nào.

Điều 4. Quyền và Nghĩa vụ của Bạn

4.1. Bạn được cung cấp tài khoản trên hệ thống; Bảo mật bí mật tài khoản, mật khẩu tài khoản của Bạn trên hệ thống để luôn đảm bảo rằng, chỉ có bạn mới có quyền sử dụng tài khoản của bạn để đăng nhập vào hệ thống của Viettel IDC, các thao tác, xác nhận trên hệ thống là do bạn thực hiện.

4.2. Cam kết sử dụng tài khoản, các vật dụng, tài liệu và các tài sản khác do Viettel IDC cung cấp (nếu có) theo đúng các mục đích và yêu cầu của Viettel IDC trong việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và hình ảnh của Viettel IDC.

4.3. Được sử dụng hệ thống Affiliate hỗ trợ cho hoạt động giới thiệu, xúc tiến thương mại, bán hàng và quảng bá sản phẩm dịch vụ của Bên A; Được tra cứu số liệu đối soát, thông tin hàng tháng hoặc từng thời điểm trên hệ thống.

4.4. Được yêu cầu Viettel IDC hướng dẫn, đào tạo các kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết thông qua việc cung cấp các thông tin, tài liệu, văn bản, các chương trình khuyến mại, giá bán và các quy trình, nghiệp vụ, ... liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ, chính sách khách hàng của Viettel IDC.

4.5. Bạn được hưởng tiền phí Hoa hồng theo quy định của Thỏa thuận này.

4.6. Quản lý, kiểm soát các nội dung mà Bạn tải xuống từ hệ thống của Viettel IDC và chịu mọi trách nhiệm nếu các nội dung nay bị thay đổi so với nội dung sẵn có tại hệ thống.

4.7. Bạn chịu trách nhiệm về kê khai, nghĩa vụ về Thuế, Thu nhập, … đối với các khoản thu nhập từ việc hợp tác với Viettel IDC theo Thỏa thuận này.

4.8. Bạn sẽ không thực hiện bất kỳ hành vi không phù hợp, sai trái, gây nhầm lẫn, mang tính lừa dối, hoặc lừa đảo; không quảng cáo các chất, dịch vụ, sản phẩm, hoặc tài liệu/nội dung vi phạm luật có liên quan. Viettel IDC sẽ có toàn quyền và thẩm quyền để yêu cầu gỡ bỏ bất kỳ nội dung, tài liệu, hoặc thông tin được đặt hoặc thể hiện là của Bạn đưa lên Internet trong quá trình thực hiện Thỏa Thuận này và Bạn sẽ ngay lập tức thực hiện theo yêu cầu của Viettel IDC.

4.9. Tuân thủ quy định pháp luật và điều khoản dịch vụ; đảm bảo các trang mạng và việc đặt Liên kết tiếp thị tuân thủ tất các các quy định Pháp luật, Điều Khoản Dịch Vụ, và các tiêu chuẩn/điều kiện khác theo yêu cầu của Viettel IDC (bao gồm giới hạn về nội dung, điều kiện kỹ thuật, yêu cầu về bảo mật, yêu cầu về trải nghiệm của người dùng, và yêu cầu liên quan đến hình ảnh của Viettel IDC trên Internet).

4.10. Các Hành Động Bị Cấm: Bạn sẽ không thực hiện, và sẽ KHÔNG cho phép bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện các việc sau đây. Nếu Viettel IDC hay các cơ quan quản lý Nhà nước phát hiện Bạn vi phạm, Bạn cũng phải chịu số tiền phạt theo quy định của Thỏa thuận sử dụng này, đồng thời Viettel IDC không có trách nhiệm nào về kinh tế và pháp lý đối với các vi phạm ở trên do Bạn gây ra.

a) xưng danh, đại diện Viettel IDC trong các email quảng cáo để quảng bá cho Viettel IDC mà không được Viettel IDC chấp thuận trước bằng văn bản;

b) liên hệ tư vấn trực tiếp cho khách hàng với tư cách là đại diện Viettel IDC;

c) sử dụng robot hoặc các công cụ thao tác tự động, hoặc yêu cầu tìm kiếm được thực hiện thông qua hệ thống máy móc hoặc phần mềm;

d) sử dụng dịch vụ tối ưu kết quả tìm kiếm trên công cụ tìm kiếm mang tính lừa đảo để tạo hoặc che dấu lượt xem, tìm kiếm, nhấp chuột, hoặc chuyển đổi người dùng mang tính lừa gạt hoặc không có giá trị;

e) tiến hành giới thiệu, quảng bá bằng hình thức spam, gian lận như cheating, hacking,...; quảng bá sản phẩm, dịch vụ trên các kênh vi phạm pháp luật, trái với thuần phong mỹ tục, trang mạng bị tranh chấp và/hoặc các hình thức không được pháp luật cho phép hoặc chưa quy định rõ ràng,...; cung cấp sản phẩm, dịch vụ giống/tương tự của Viettel IDC, hợp tác với các đối tác khác với nội dung giống hoặc tương tự nội dung hợp tác tại Thỏa thuận này, trừ trường hợp được Viettel IDC chấp thuận trước khi thực hiện;

f) sử dụng bất kỳ phương tiện tự động hoặc hình thức thu thập thông tin từ các nguồn thông tin công cộng hoặc các phương pháp thu thập thông tin khác để đăng nhập, thao tác, thu thập, hoặc sử dụng quyền sở hữu trí tuệ của Viettel IDC, bao gồm logo, hình ảnh chủ đạo, tài liệu sáng tạo, và các Thông Tin Mật khác dù là trong hay ngoài Hệ thống;

g) áp dụng Liên kết tiếp thị trên Internet có chứa Nội Dung Cấm, hoặc ở các trang torrent hoặc xem nội dung trực tuyến;

4.11 . Bạn cam kết sẽ chỉ đặt Liên kết tiếp thị có thể thấy được trên trang mạng, Internet và khách hàng nhấp chọn một cách tự nguyện và có chủ ý. Việc sử dụng các lớp, add-ons, iFrames, pop-up, pop-under, site-under, quảng cáo tự động chuyển hướng người dùng đến website Viettel IDC mà không có sự tương tác hoặc thao tác của khách hàng (Ví dụ: nhấp/click hoặc chạm), cookie droping, postview technology, quảng cáo gây nhầm lẫn dẫn đến nhấp chọn do nhầm lẫn, sẽ không được cho phép và tuyệt đối bị cấm. Quảng cáo dẫn đến việc cài đặt do ép buộc (bao gồm việc tự động tải/ chuyển hướng mà không được người dùng cho phép) ứng dụng Viettel IDC là hành vi bị cấm tuyệt đối.

4.12. Trong trường hợp Bạn sử dụng các hệ thống hỗ trợ khác cho việc giới thiệu, xúc tiến thương mại như Google Ads, Facebook Ads, … khi đó, bạn KHÔNG được:

a) sử dụng quảng cáo tìm kiếm đối với các từ khóa thương hiệu của Viettel IDC; sử dụng từ khóa cố tình viết sai tên thương hiệu để gây nhầm lẫn với khách hàng. Cụ thể: không sử dụng các từ khóa thương hiệu (Brand Key) của Viettel IDC như: Viettel, Viettel IDC, …; Các từ khóa liên quan hoặc cố tình viết sai tên thương hiệu gây hiểu nhầm;

b) đại diện, mạo danh thương hiệu, xưng danh của Viettel IDC; tạo dựng các trang web, blog, page, … mạo danh Viettel IDC, Viettel.

4.13. Bạn không được sử dụng hoạt động đầu cơ mua đi bán lại (reseller) các sản phẩm/dịch vụ của Viettel IDC. Đây được hiểu là hình thức mua sản phẩm/dịch vụ để nhận được hoa hồng từ Viettel IDC sau đó lấy sản phẩm đó đi bán lại cho bên thứ 3.

4.14. Toàn bộ các hành vi gian lận khác vô tình hoặc cố ý gây ra thiệt hại về thương hiệu, hoạt động kinh doanh của Viettel IDC.

4.15. Trường hợp Bạn vi phạm Thỏa thuận hoặc gây thiệt hại cho khách hàng/bên thứ ba khác dẫn đến Viettel IDC bị thiệt hai, Bạn có trách nhiệm: (a) bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Viettel IDC, khách hàng/bên thứ ba liên quan (b) nộp cho Viettel IDC một khoản tiền phạt vi phạm tương ứng 8% giá trị nghĩa vụ bị vi phạm (iii) trong trường hợp này, Viettel IDC không phải thanh toán cho Bên B phí Hoa hồng còn lại của Bạn trên Hệ thống. Đồng thời Bạn có trách nhiệm phối hợp với Viettel IDC và cơ quan chức năng cải chính thông tin, khắc phục lỗi vi phạm.

Điều 5. Quyền và Nghĩa vụ của Viettel IDC

5.1. Viettel IDC sẽ vận hành và đảm bảo hoạt động của Hệ thống. Sẽ không có thay đổi nào liên quan đến chức năng và tính năng của Hệ thống làm ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thi hành của Thỏa Thuận này.

5.2. Trong trường hợp Bạn cần thỏa thuận các điều khoản với Viettel IDC, Viettel IDC có quyền xem xét bất kỳ thông tin nào cũng như bất kỳ tài liệu liên quan nào do Bạn đề xuất. Nếu, theo toàn quyền quyết định của Viettel IDC: (a) bạn hoặc thông tin liên quan đến Liên kết tiếp thị của bạn vi phạm Thỏa thuận của Hệ thống, (b) bạn vi phạm hoặc khuyến khích việc vi phạm bất kỳ luật áp dụng nào, (c) bạn vi phạm nghĩa vụ của mình theo Thỏa Thuận này, (d) Viettel IDC tin rằng bất kỳ thông tin liên quan đến Liên kết tiếp thị nào có thể làm cho Viettel IDC chịu trách nhiệm hình sự, dân sự, hoặc hành chính, hoặc (e) bất kỳ thông tin liên quan đến Liên kết tiếp thị nào là hoặc chứa Nội Dung Cấm, Viettel IDC sẽ thực hiện một hoặc một số các biện pháp sau:

a) yêu cầu gỡ bỏ ngay lập tức các Liên kết tiếp thị và/hoặc thông tin liên quan đến Liên kết tiếp thị;

b) yêu cầu Bạn sữa chữa vi phạm hoặc việc không tuân thủ trong một khoảng thời gian cụ thể;

c) đối với mỗi vi phạm, áp dụng một khoản bồi thường hoặc Khoản bồi hoàn cho Viettel IDC từ Bạn, nhưng bất kỳ các khoản bồi thường hoặc khoản bồi hoàn nào cũng sẽ không miễn trừ Bạn khỏi các nghĩa vụ khác liên quan đến bên thứ ba hoặc quy định của Pháp luật;

d) hủy bỏ Thỏa Thuận này.

5.3. Thay đổi Điều và Khoản Điền kiện theo Thỏa thuận này. Viettel IDC có thể, bằng quyền quyết định của mình, cập nhật, sửa đổi, hoặc thay đổi, hoặc chỉnh sửa các Điều khoản và Điều kiện theo thỏa thuận này. Nếu Viettel IDC cập nhật, điều chỉnh, và/hoặc thay đổi các Điều khoản và Điều kiện theo thỏa thuận này, Viettel IDC sẽ có nỗ lực hợp lý để thông báo cho Bạn về các cập nhật, điều chỉnh, hoặc chỉnh sửa đó, bao gồm thông qua việc công bố các Điều khoản và Điều kiện theo thỏa thuận này đã cập nhật, điều chỉnh, hoặc chỉnh sửa trên website của Hệ thống, thông qua email, hoặc công cụ nhắn tin hoặc công văn. Bạn sẽ truy cập Hệ thống thường xuyên hoặc theo định kỳ để tham khảo các cập nhật và thông báo có liên quan. Các Điều khoản và Điều kiện theo thỏa thuận đã cập nhật, điều chỉnh, hoặc chỉnh sửa sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm được đăng tải công khai. Bằng việc tiếp tục sử dụng Liên kết tiếp thị, Bạn đồng ý chịu sự điều chỉnh của các Điều khoản và Điều kiện theo thỏa thuận đã cập nhật, điều chỉnh, hoặc chỉnh sửa. Nếu Bạn không chấp nhận sự điều chỉnh của các Điều khoản và Điều kiện theo thỏa thuận đã cập nhật, điều chỉnh, hoặc chỉnh sửa, Bạn phải chấm dứt Thỏa Thuận này theo Điều 7 của Thỏa thuận này.

5.4. Viettel IDC sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp khiếu kiện nào liên quan đến thanh toán Hoa hồng sau khi Viettel IDC đã hoàn thành việc thanh toán Hoa hồng cho bạn đã được hai Bên thống nhất theo các chu kỳ thanh toán, quy định đối soát, thanh toán theo Thỏa thuận này.

5.5. Viettel IDC sẽ giữ lại khoản tiền thuế thu nhập cá nhân và kê khai, nộp thay cho Bạn theo quy định của pháp luật (nếu có).

5.6. Có quyền tạm ngừng hoạt động Hệ thống để bảo trì/nâng cấp. Trong thời gian này Viettel IDC không có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại/tổn thất phát sinh của Bạn do Hệ thống tạm ngưng hoạt động.

5.7. Có quyền sử dụng thông tin, giao dịch thương mại với các khách hàng mà Bạn giới thiệu trực tiếp hoặc thông qua việc Bạn giới thiệu/xúc tiến thương mại qua Liên kết tiếp thị trên Internet.

5.8. Viettel IDC có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nội dung công việc đã cam kết trong Thỏa thuận này. Chịu trách nhiệm cung cấp công cụ thống kê trực tuyến, số liệu, … qua Hệ thống để hỗ trợ Bạn trong việc theo dõi, đối soát số liệu; đảm bảo chất lượng và duy trì hoạt động ổn định của hệ thống kỹ thuật của Hệ thống trong quá trình Hai Bên hợp tác theo Thỏa thuận.

5.9. Chịu trách nhiệm ký hợp đồng, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng do Bạn giới thiệu, xúc tiến thương mại mà Viettel IDC có được.

5.10. Cung cấp đầy đủ các ấn phẩm, tài liệu, văn bản, quy trình, quy định nghiệp vụ có liên quan (nếu có) để tạo điều kiện cho Bên B thực hiện công việc.

5.11. Xây dựng các quy trình, quy định cần thiết để triển khai các công việc theo Thỏa thuận. Trong trường hợp cần thiết, Viettel IDC có nghĩa vụ tập huấn về dịch vụ, hướng dẫn nghiệp vụ cho Bạn theo quy trình, quy định về cung cấp dịch vụ, sản phẩm và các hoạt động khác của Viettel IDC.

5.12. Thông báo trên Hệ thống và/hoặc email cho bạn khi có thay đổi về chính sách, hợp đồng, quy định, mức phí dịch vụ, quy trình nghiệp vụ, các chương trình khuyến mại, ...

5.13. Phối hợp đối soát và thanh toán phí Hoa hồng cho bạn theo đúng quy định tại Hợp đồng.

Điều 6. Bảo mật thông tin

6.1. "Thông Tin Mật" có nghĩa là tất cả các thông tin về bản chất là thông tin bao gồm, nhưng không giới hạn ở: (a) bất kỳ thông tin không công khai nào của một bên trong Thỏa Thuận này được tiết lộ bởi một bên cho bên còn lại bằng văn bản, hình ảnh, ký tự máy móc, hoặc bất kỳ hình thức hiện hữu nào và được đánh dấu "Mật" hoặc "Không Công Khai" hoặc được gửi riêng, cung cấp riêng đến bên còn lại; đánh dấu/ghi chú theo cách khác để thể hiện bản chất mật của thông tin; (b) các tài liệu của Viettel IDC và tất cả các thông tin truyền thông hoặc kỹ thuật không công khai của Viettel IDC, cho dù có được thể hiện rõ là Thông Tin Mật hay không; và (c) tất cả các thông tin được thu thập hoặc phát triển bởi Viettel IDC liên quan đến khách hàng của Viettel IDC. Thông Tin Mật cũng bao gồm các tiết lộ bằng lời nói nếu thông tin đó được hiểu một cách hợp lý là thông tin mật thông qua ngữ cảnh hoặc bối cảnh của việc tiết lộ.

6.2. Các ngoại lệ: Thông Tin Mật sẽ không bao gồm các thông tin: (a) là thông tin công cộng, được Viettel IDC công khai trên các phương tiện thông tin như website, hệ thống, email, …mà bạn không cần phải sử dụng tài khoản đăng nhập mới xem được; (b) là thông tin được bên tiết lộ cung cấp cho bên nhận thông tin và sau đó trở thành thông tin công cộng mà không phải do tác động hoặc sự không can thiệp của bên nhận thông tin; (c) là thông tin thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên nhận thông tin vào thời điểm cung cấp thông tin; (d) được tiếp nhận từ một bên thứ ba mà không xuất phát từ việc bên thứ ba vi phạm nghĩa vụ bảo mật của mình; (e) được phát triển một cách độc lập bởi bên nhận thông tin mà không sử dụng hay dẫn chiếu đến Thông Tin Mật của bên tiết lộ thông tin; hoặc (f) được tiết lộ bởi bên tiếp nhận thông tin theo chấp thuận trước bằng văn bản của bên tiết lộ thông tin.

6.3. Không sử dụng và không tiết lộ: Mỗi bên sẽ: (a) bảo mật tất cả Thông Tin Mật của bên còn lại; (b) không tiết lộ Thông Tin Mật cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ trường hợp buộc phải biết cho các bên thứ ba đã ký thỏa thuận bảo mật chứa các nội dung về bảo mật tương tự như tại Mục 6 này và bên đó đã đạt được chấp thuận bằng văn bản cho việc tiết lộ thông tin từ bên cung cấp Thông Tin Mật, và (c) không sử dụng thông tin mật trừ khi liên quan đến việc thực hiện các nghĩa vụ hoặc hoặc các quyền theo Thỏa Thuận này. Mỗi Bên được phép tiết lộ Thông Tin Mật của bên còn lại nếu việc cung cấp thông tin là bắt buộc theo quy định pháp luật miễn là bên còn lại được thông báo trước bằng văn bản về nghĩa vụ cung cấp thông tin đó trước khi việc cung cấp thông tin diễn ra và hỗ trợ trong việc ngăn chặn thông tin đó bị đăng tải công khai.

6.4. Các quy định tại điều này ràng buộc các bên về nghĩa vụ bảo mật thông tin, Thông tin mật không giới hạn về không gian, thời gian. Mọi vi phạm nghĩa vụ bảo mật dẫn đến thiệt hại cho một bên (nếu có) sẽ được bên vi phạm bồi thường theo thực tế thiệt hại xảy ra.

Điều 7. Thời hạn và chấm dứt

7.1. Thỏa Thuận này có hiệu lực vào ngày mà Viettel IDC duyệt đăng ký tham gia Chương trình và tiếp tục có hiệu lực cho đến khi bị hủy bỏ theo Mục 7.2 hoặc 7.3 ("Thời Hạn").

7.2. Chấm Dứt Bởi Viettel IDC: Viettel IDC có toàn quyền quyết định đơn phương chấm dứt Thỏa Thuận này bằng bất kỳ lý do gì mà Viettel IDC cho là hợp lý sau khi đã thông báo cho Bạn trước 05 ngày, đồng thời có thể hủy bỏ Liên kết tiếp thị của bạn. Viettel IDC có thể chấm dứt Thỏa thuận này ngay lập tức và không cần phải thông báo trước nếu Bạn vi phạm các nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này.

7.3. Các Trường hợp chấm dứt: Thỏa thuận này sẽ chấm dứt ngay lập tức khi:

a) một bên thực hiện, dù là tự nguyện hay không, thủ tục giải thể, phá sản hoặc ngừng hoạt động kinh doanh, hoặc

b) sự kiện bất khả kháng được định nghĩa tại Mục 11.4.

7.4. Sau khi đã chấm dứt Thỏa thuận vì bất kỳ lý do nào, Bạn sẽ ngay lập tức ngừng việc sử dụng tất các Liên kết tiếp thị mà Viettel IDC cung cấp cho Bạn và sẽ ngừng việc thể hiện mình là một đối tác, publisher của Viettel IDC.

Điều 8. Tuyên bố và bảo đảm

8.1. Mỗi bên tuyên bố và đảm bảo rằng: (a) mình được thành lập và hoạt động hợp pháp, tự chịu trách nhiệm về tư cách pháp lý của mình nhằm đảm bảo đủ điều kiện để thực hiện Thỏa thuận, bên còn lại không có trách nhiệm, nghĩa vụ xác minh và được loại trừ trách nhiệm pháp lý liên quan đến vấn đề này (b) việc ký Thỏa thuận này đã được ủy quyền hợp pháp và hợp lệ, (c) Thỏa thuận tạo thành một nghĩa vụ có giá trị ràng buộc các bên ngay tại thời điểm các bên giao ước, và (d) mỗi bên sẽ tuân thủ tất cả các quy định pháp luật có liên quan khi thực hiện Thỏa thuận này.

8.2. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng:

a) việc đồng ý tham gia chương trình này ("Ký kết") và thực hiện Thỏa thuận này sẽ không trái với hoặc cấu thành một vi phạm đối với bất kỳ hợp đồng, văn kiện, phán quyết, hoặc bất kỳ quy định pháp luật hoặc chỉ thị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nào áp dụng cho Bạn;

b) tất cả các thông tin được Bạn cung cấp cho Viettel IDC là đầy đủ, trung thực, chính xác, và mới nhất, và rằng Bạn có quyền thực hiện hoạt động kinh doanh, bao gồm việc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ của mình

c) không Liên kết tiếp thị nào chứa (i) bất kỳ thông tin nào vi phạm hoặc khuyến khích vi phạm bất kỳ luật áp dụng nào, (ii) thông tin hoặc động cơ lừa đảo hoặc lừa dối, (iii) virus, malware, spyware, Trojan, phishing, hoặc bất kỳ mã độc nào có thể phá vỡ hoặc vượt qua bất kỳ biện pháp bảo vệ Hệ thống nào, (iv) thông tin truyền thông hoặc giới thiệu hàng giả, hàng nhái hoặc các nội dung vi phạm pháp luật (bao gồm các ứng dụng di động hoặc phần mềm có chứa các loại phí ẩn), (v) bất kỳ tài liệu nào vi phạm các quyền của bất kỳ bên thứ ba nào; hoặc (vi) bất kỳ tài liệu nào có hại, chứa nội dung khiêu dâm hoặc không phù hợp, hoặc mang tính xúc phạm.

Điều 9. Miễn trừ

9.1. Bạn sẽ miễn trừ, bảo vệ, và giữ cho Viettel IDC, cũng như nhân sự, đối tác của Viettel IDC không bị ảnh hưởng bởi các khiếu nại, kiện tụng, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, chi phí và phí tổn, bao gồm cả phí luật sư và chi phí pháp lý, phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ hoặc liên quan đến: (a) bất kỳ vi phạm Thỏa thuận nào của Bạn, (b) bất kỳ hành vi không thực hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm của Bạn theo Thỏa thuận trên nguyên tắc tuân thủ quy định pháp luật, (c) bất kỳ vi phạm, bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến các trang mạng mà Bạn sử dụng để đăng tải các tài liệu, thông tin có chứa Liên kết tiếp thị, hoặc (d) hành vi lừa đảo, cẩu thả, hoặc hành động sai trái chủ ý từ Bạn.

9.2. Viettel IDC sẽ nhanh chóng thông báo cho Bạn về bất kỳ khiếu nại nào theo Mục 9.1. Tuy nhiên, Viettel IDC sẽ có quyền thuê luật sư và tham gia tranh tụng các khiếu nại với chi phí do Bạn chi trả. Bạn sẽ có thẩm quyền duy nhất để bảo vệ, thỏa hiệp, giải quyết hoặc xử lý khiếu nại, nhưng sẽ không đồng ý với bất kỳ việc xử lý hoặc giải quyết khiếu nại nào thừa nhận trách nhiệm pháp lý hoặc áp đặt nghĩa vụ thực hiện hoặc thanh toán lên Viettel IDC mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Viettel IDC.

Điều 10. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

10.1. Miễn trừ đối với các Bảo Đảm: Tất cả các tài liệu và thông tin, nội dung có chứa Liên kết tiếp thị của Viettel IDC được cung cấp trên nguyên tắc tự động, có sẵn. Bạn công nhận và đồng ý rằng Viettel IDC sẽ không có trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ hư hỏng hoặc không hoạt động nào của Hệ thống hoặc Quy trình bảo vệ/bảo mật. Viettel IDC không bảo đảm rằng tài liệu Viettel IDC hoặc các Liên kết tiếp thị được cung cấp sẽ có sẵn, truy cập được, không bị gián đoạn, bảo mật, chính xác, hoàn chỉnh hoặc không có lỗi, và các khiếm khuyết (nếu có) sẽ được điều chỉnh hoặc hệ thống server để thực hiện các chức năng có liên quan đó không bị virus, clocks, timers, counters, worms, software locks, dropdead devices, trojan-horses, routing, trap doors, time bombs hoặc bất kỳ đoạn mã độc hại nào.

10.2. Miễn trừ các thiệt hại gián tiếp hoặc hệ quả: Viettel IDC sẽ không, dù dưới bất kỳ trường hợp nào, chịu trách nhiệm đối với Bạn đối với các hậu quả, sự cố, đặc biệt, trừng phạt, phát sinh từ hoặc liên quan đến giao dịch theo thỏa thuận này, bao gồm lợi nhuận hoặc cơ hội kinh doanh bị mất.

10.3 . Giới hạn trách nhiệm: Trong mọi trường hợp, tổng trách nhiệm pháp lý của Viettel IDC phát sinh từ hoặc liên quan đến thỏa thuận này, bất kể lãnh thổ áp dụng và không kể hành động hoặc yêu cầu nào dựa trên hợp đồng, ngoài hợp đồng, vượt quá tổng số tiền Viettel IDC đã thanh toán hoặc phải thanh toán cho Bạn theo thỏa thuận này cho giai đoạn 6 tháng liền trước yêu cầu đó.

10.4. Độc lập chịu rủi ro: Mỗi điều khoản của Thỏa thuận này quy định một giới hạn về trách nhiệm pháp lý hoặc loại bỏ thiệt hại là để phân chia rủi ro liên quan đến Thỏa thuận này giữa các bên. việc phân chia này là thành tố quan trọng của việc thương lượng và hợp tác giữa các bên. Mỗi điều khoản giới hạn về trách nhiệm pháp lý hoặc loại bỏ thiệt hại là riêng rẽ và độc lập với tất cả các điều khoản khác của thỏa thuận, và mỗi điều khoản này sẽ vẫn áp dụng ngay cả khi nội dung của điều khoản không đạt được như đã định.

Điều 11. Các quy định chung

11.1. Sự kiện bất khả kháng: Không bên nào phải chịu trách nhiệm với bên còn lại về bất kỳ việc không thực hiện hoặc trì hoãn hoàn thành một nghĩa vụ (ngoài nghĩa vụ tài chính) theo Thỏa thuận này nếu việc không thực hiện hoặc trì hoãn là do các sự kiện ngoài tầm kiểm soát của mình:

a) "Sự kiện Bất khả kháng" là các sự kiện bao gồm nhưng không giới hạn thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, động đất, lũ lụt, đình công, rối loạn, bạo động, nổi dậy, cấm vận, chiến tranh, sự thay đổi hoặc bổ sung, chấm dứt các quy định của pháp luật, các quy định hoặc các hành động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc bất kỳ sự kiện nào khác xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và trong khả năng cho phép của Các Bên làm ảnh hưởng tới việc thực hiện Thỏa thuận. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, sự thiếu hụt về tài chính của bất kỳ Bên nào sẽ không được xem là Sự kiện Bất khả kháng.

b) Trong vòng 05 ngày kể từ ngày xảy ra Sự kiện Bất khả kháng, Bên bị ảnh hưởng phải báo với Bên kia bằng văn bản về Sự kiện Bất khả kháng. Trường hợp không thông báo hoặc không Bên nào nhận được thông báo về Sự kiện Bất khả kháng của Bên còn lại thì được hiểu là không có xảy ra Sự kiện Bất khả kháng.

c) Trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày nhận được thông báo về Sự kiện Bất khả kháng, Các Bên sẽ giúp đỡ nhau tháo gỡ khó khăn phát sinh đó. Trong trường hợp này, Các Bên có thể thương thảo và mở rộng thêm thời gian thực hiện nghĩa vụ đang bị ảnh hưởng bởi Sự kiện Bất khả kháng.

d) Mặc dù có Sự kiện Bất khả kháng xảy ra, không Bên nào được lấy sự kiện như lý do để từ chối bổn phận thực hiện Thỏa thuận. Thời hạn để hoàn tất nghĩa vụ có liên quan sẽ được gia hạn trong một thời hạn tương đương với thời gian diễn ra sự kiện bất khả kháng.

11.2. Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp. Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp của Việt Nam. Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp, yêu cầu, hoặc bất đồng nào giữa các Bên liên quan đến Thỏa thuận này, bao gồm vi phạm, hủy bỏ, và hiệu lực của Thỏa thuận, hoặc liên quan đến bất kỳ vấn đề nào cần phải có sự cân nhắc khách quan theo Thỏa thuận này ("Tranh chấp"), Tranh chấp đó đã được một bên thông báo cho bên còn lại bằng văn bản ("Thông Báo Tranh Chấp"), các bên sẽ nỗ lực giải quyết Tranh chấp bằng thương lượng giữa quản lý cấp cao của các bên trong vòng 30 ngày lịch kể từ ngày một bên nhận được Thông Báo Tranh Chấp. Nếu Tranh chấp không thể được giải quyết bằng thương lượng trong thời hạn này, tranh chấp đó sẽ được đưa ra giải quyết tại tòa án Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

11.3. Thông báo: Tất cả các thông báo theo Thỏa thuận này sẽ được xem là đã gửi vào ngày người nhận nhận được thông qua một và/hoặc các hình thức sau: chuyển phát văn bản qua bưu điện, email, fax, và gửi cho Viettel IDC hoặc Bạn theo địa chỉ của mỗi bên.

a) Địa chỉ liên hệ Viettel IDC: Bộ phận Tiếp thị liên kết (Affiliate Marketing)

  • Địa chỉ: Viettel IDC, Tầng 16, Tòa nhà Hapulico Center, Số 85 Vũ Trụng Phụng, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
  • Email: affiliate@viettelidc.com.vn
  • Hotline: 1800 8088 (miễn phí cước gọi, cuộc gọi nội địa)/ +84 246272 8866 (cuộc gọi từ nước ngoài)

b) Địa chỉ liên hệ của Bạn: thông tin liên hệ được chi tiết theo hồ sơ thông tin của Bạn trên Hệ thống.

11.4. Chuyển nhượng: Bạn sẽ không chuyển giao bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào theo Thỏa thuận này (dù là toàn bộ hay một phần), bao gồm trực tiếp hoặc gián tiếp thay đổi quyền kiểm soát doanh nghiệp hoặc sáp nhập (cho dù Bạn có phải là tổ chức tồn tại sau cùng hay không) mà chưa được sự chấp thuận của Viettel IDC (Viettel IDC có toàn quyền không chấp thuận đề nghị này của Bạn).

11.5. Từ bỏ: Việc từ bỏ bất cứ quy định nào, quyền của một bên, hoặc các biện pháp khắc phục theo Thỏa thuận này phải được thực hiện bằng văn bản theo quy định tại Mục 11.3. Việc một bên không thực hiện, bỏ qua hay trì hoãn thực thi quy định của Thỏa thuận này, quyền của bên đó hay các biện pháp khắc phục vào bất kỳ thời điểm nào sẽ không được coi là từ bỏ quyền của bên đó theo Thỏa thuận này, và sẽ không ảnh hưởng tới hiệu lực của toàn bộ hay bất cứ phần nào của Thỏa thuận, hoặc phương hại tới quyền thực hiện hành động tiếp theo của bên đó. Việc một bên thực thi bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào theo Thỏa thuận này sẽ không ngăn cản việc thực thi bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác của bên kia theo Thỏa thuận này hoặc quyền mà Bên đó được pháp luật cho phép thực thi.

11.6. Hiệu lực từng phần: Nếu bất cứ điều khoản, điều kiện hay quy định của Thỏa thuận này bị phát hiện là không hợp lệ, trái phép hay không thể thực thi ở bất kỳ mức độ nào, các bên sẽ cố gắng một cách thiện chí để sửa đổi nhằm bảo toàn các ý định được thể hiện trong Thỏa thuận này trong chừng mực có thể. Trong trường hợp các bên không đồng ý về việc sửa đổi, thì điều khoản, điều kiện, quy định không hợp lệ đó sẽ bị gỡ bỏ khỏi Thỏa thuận. Các điều khoản, điều kiện và quy định còn lại của Thỏa thuận sẽ tiếp tục có hiệu lực trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, và sẽ được bảo lưu tới mức tối đa ý định ban đầu của các Bên đối với điều khoản, điều kiện hoặc điều khoản đã bị gỡ bỏ.

11.7. Biện pháp khắc phục lũy tích: Việc thực hiện đơn lẻ hay một phần đối với bất kỳ quyền hay biện pháp khắc phục nào sẽ không ngăn cản việc thực hiện hoặc tiếp tục thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện pháp nào khác. Các quyền và biện pháp khắc phục được cung cấp trong Thỏa thuận này có tính tích lũy và sẽ không loại trừ bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác hợp lý hoặc được pháp luật quy định

11.8. Bảo mật: Bạn không được tiết lộ bất cứ điều khoản nào của Thỏa thuận này cho bất cứ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Viettel IDC, trừ trường hợp pháp luật hiện hành yêu cầu.

11.9. Bản sao: Thỏa thuận này có thể được lập thành các bản sao, mỗi bản sẽ được coi là bản gốc và cùng với nhau sẽ tạo thành một và cùng một thỏa thuận. Mỗi bên có thể lập bản sao theo cách mà mỗi bên lựa chọn, như thức tệp tin/file lưu trữ trên các phương tiện kỹ thuật, công nghệ thông tin; tài liệu được in trên giấy; …

11.10. Ngôn ngữ: Nếu Thỏa Thuận này được lập bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng và ràng buộc các bên.

11.11 . Tiêu đề: Các tiêu đề được sử dụng trong Thỏa thuận này chỉ để tham khảo và sẽ không được xem xét khi giải thích Thỏa thuận này.

11.12. Hợp nhất: Các Điều khoản và Điều kiện này cấu thành toàn bộ Thỏa thuận của các Bên liên quan và thay thế tất cả các trao đổi, tuyên bố, hiểu biết và thỏa thuận trước đó bằng lời nói hoặc bằng văn bản giữa các bên về vấn đề đó. Các điều khoản, quy định hoặc điều kiện của bất kỳ đơn đặt hàng, xác nhận hoặc hình thức kinh doanh nào khác mà một trong hai bên có thể sử dụng để liên kết đến các giao dịch được dự tính trong Thỏa thuận này, sẽ không gây bất kỳ ảnh hưởng hay sửa đổi nào đến quyền, nghĩa vụ hoặc trách nhiệm của các bên theo Thỏa thuận này, bất kể việc Bên tiếp nhận không phản đối các điều khoản, quy định hoặc điều kiện này.

11.13. Thỏa thuận này có thể được Bạn ký kết bằng Chữ ký điện tử. Bạn đồng ý và thừa nhận rằng, chữ ký điện tử của Bạn được tạo lập dưới dạng từ, chữ, số, ký hiệu .... được Viettel IDC xác nhận thông qua việc Bạn sử dụng các Yếu Tố Bảo Mật (gồm, nhưng không giới hạn Tên Đăng Nhập, Mật Khẩu do bạn quản lý) để đăng nhập vào Hệ thống, website của Chương trình; Bạn thực hiện các hành động như kê khai thông tin, sử dụng các tính năng trên Hệ thống, kích chọn chấp thuận/tiếp tục trên Hệ thống.

11.14. Các Bên xác nhận rằng việc giao kết Thỏa thuận này là hoàn toàn tự nguyện, không giả tạo, không bị ép buộc, lừa dối, đe dọa, nhầm lẫn. Từng bên một đã đọc lại, hiểu rõ, nhất trí và cùng cam kết xác nhận thực hiện theo đúng Thỏa thuận.

-HẾT-